INFO CONSUMATORI

Deschiderea-integrala-a-pietei-de-energie-electrica-si-gaze-naturale

HG-495-14-Instituirea-unei-Scheme-de-Ajutor-de-Stat-Privind-Exceptarea-Unor-Categorii-De-Consumatori-finali

Hot-135-2011-Aprobarea-regulilor-procedurale-privind-conditiile-si-termenii-referitor-la-durata-continutul-si-limitele

L-160-16-Modificarea-si-Completarea-legii-121

Lege-131-2018-Modificarea-si-completarea-Legii-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-512006

Legea-155-2020-Modificarea-si-Completarea-Legii-Energiei-Electrice-si-a-Gazelor-Naturale

Legea-262020-pentru-modificarea-si-completarea-Ordonantei-de-urgenta-a-Guvernului-nr-332007

Legea-1672018-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-1232012

Legea-1712018modificarea-si-completarea-Legii-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-1232012

Legea-1842018-privind-modificarea-si-completarea-Legii-2202008-pentru-stabilirea-sistemului-de-promovare-a-producerii-energiei

Legea-2022018-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-1232012

Legea-2032016-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-1232012

Ordin-155-2020-Modificarea-si-Completarea-legii-Enegiei-Electrice-si-a-Gazelor-Naturale-1

OUG-24-2017-Modificarea-si-completarea-Legii-2202008-pentru-stabilirea-sistemului-de-promovare-a-producerii-energiei-din-surse-regenerabile-de-energie

OUG-nr-12020-privind-undele-masuri-fiscal-bugetare-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative

OUG-nr-332007-privind-organizarea-si-functionarea-Autoritatii-Nationale-de-Reglementare-in-Domeniul-Energiei

Ord-46-2021-Standard-performanta-serv-distributie

Ord-47-2021-solutionare-plageri-clienti

Ord-63-2020

Ord-83-2021-Standard-de-perf-activitatea-de-furnizare-energie-electrice

Ordin-nr-62017-privind-aprobarea-Standardului-de-performanta-pentru-activitatea-de-furnizare-a-energiei-electrice

Ordin-nr-82014-privind-aprobarea-Conditiilor-generale-asociate-licentei-pentru-activitatea-de-furnizare-a-energiei-electrice

Ordin-nr-112015-pentru-aprobarea-contractului-cadru-de-racordare-la-retelele-electrice-de-interes-public

Ordin-nr-152019-pentru-modificarea-si-completarea-Regulamentului-privind-racordarea-utilizatorilor-la-retelele-electrice-de-interes-public

Ordin-nr-162015-pentru-aprobarea-Procedurii-cadru-privind-obligatia-furnizorilor-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-de-solutionare-a-plangerilor-clientilor-finali

Ordin-nr-182020-privind-stabilirea-cotei-obligatorii-de-achizitie-de-certificate-verzi-aferenta-anului-2019

Ordin-nr-222020-pentru-modificarea-si-completarea-Regulamentului-privind-racordarea-utilizatorilor-la-retelele-electrice-de-interes-public

Ordin-nr-492017-privind-modificarea-Standardului-de-performanta-pentru-serviciul-de-distributie-a-energiei-electrice

Ordin-nr-492017-privind-modificarea-Standardului-de-performanta-pentru-serviciul-de-distributie-a-energiei-electrice-1

Ordin-nr-612016-pentru-aprobarea-Regulamentului-de-etichetare-a-energiei-electrice

Ordin-nr-682020-pentru-modificarea-Regulamentului-privind-racordarea-utilizatorilor-la-retelele-electrice-de-interes-public

Ordin-nr-752015-pentru-aprobarea-Procedurii-privind-corectia-datelor-de-masurare-in-raport-cu-punctul-de-delimitare

Ordin-nr-762016-pentru-modificarea-si-completarea-Metodologiei-privind-stabilirea-obligatiilor-de-plata-a-energiei-electrice-reactive-si-a-pretului-reglementat-pentru-energia-ele-reactiva

Ordin-nr-772017-pentru-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-pietei-de-certificate-verzi

Ordin-nr-772017-pentru-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-pietei-de-certificate-verzi-

Ordin-nr-772020-privind-modificarea-si-completarea-Ordinului-presedintelui-Autoritatii-Nationale-de-Reglementare-in-Domeniul-Energiei-nr-2262018

Ordin-nr-802017-pentru-modificarea-si-completarea-Regulamentului-privind-stabilirea-modului-de-colectare-a-contributiei-pentru-cogenerarea-de-inalta-eficienta

Ordin-nr-882015-pentru-aprobarea-contractelor-cadru-de-furnizare-a-energiei-electrice-la-clientii-casnici-si-noncasnici-ai-furnizorilor-de-ultima-instanta

Ordin-nr-882015-pentru-aprobarea-contractelor-cadru-de-furnizare-a-energiei-electrice-la-clientii-casnici-si-noncasnici-ai-furnizorilor-de-ultima-instanta-a

Ordin-nr-962015-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-activitatea-de-informare-a-clientilor-finali-de-energie-electrica-si-gaze-naturale

Ordin-nr-1002017-pentru-modificarea-si-completarea-Metodologiei-de-determinare-si-monitorizare-a-contributiei-pentru-cogenerarea-de-inalta-eficienta

Ordin-nr-1032015-pentru-aprobarea-Codului-de-masurare-a-energiei-electrice

Ordin-nr-1112018-pentru-modificarea-si-completarea-Regulamentului-privind-racordarea-utilizatorilor-la-retelele-electrice-de-interes-public

Ordin-nr-1162013-pentru-aprobarea-Regulamentul-privind-stabilirea-modului-de-colectare-a-contributiei-pentru-cogenerarea-de-inalta-eficienta

Ordin-nr-1172013-privind-aprobarea-Metodologiei-de-determinare-si-monitorizare-a-contributiei-pentru-cogenerarea-de-inalta-eficienta

Ordin-nr-1212015-pentru-aprobarea-Procedurii-privind-determinarea-consumului-de-energie-electrica-in-caz-de-inregistrare-eronata-si-in-sistem-pausal

Ordin-nr-1232017-privind-aprobarea-contributiei-pentru-cogenerarea-de-inalta-eficienta-si-a-unor-prevederi-privind-modul-de-facturare-al-acesteia

Ordin-nr-1272017-privind-modificarea-Ordinului-presedintelui-ANRE-nr-772017-pentru-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-pietei-de-certificate-verzi

Ordin-nr-1312020-privind-modificarea-Ordinului-presedintelui-Autoritatii-Nationale-de-Reglementare-in-Domeniul-Energiei-nr-1232017

Ordin-nr-1672019-privind-aprobarea-Metodologiei-de-monitorizare-a-pietei-cu-amanuntul-de-energie-electrica

Ordin-nr-1772015-pentru-aprobarea-Procedurii-privind-acordarea-despagubirilor-clientilor-casnici-pentru-receptoarele-electrocasnice-deteriorate

Ordin-nr-1812018-pentru-aprobarea-Procedurii-privind-regimul-garantiilor-financiare-constituite-de-catre-clientii-finali-la-dispozitia-furnizorilor-de-energie-electrica

Ordin-nr-1832015-privind-stabilirea-cotei-obligatorii-estimate-de-achizitie-de-certificate-verzi-aferenta-anului-2016

Ordin-nr-1832019-privind-modificarea-si-completarea-Metodologiei-pentru-emiterea-avizelor-de-amplasament-de-catre-operatorii-de-retea-aprobata-prin-Ordinul-presedintelui-ANRE

Ordin-nr-1902018-privind-completarea-Metodologiei-de-determinare-si-monitorizare-a-contributiei-pentru-cogenerarea-de-inalta-eficienta

Ordin-nr-1942019-pentru-modificarea-si-completarea-unor-ordine-ale-presedintelui-ANRE-referitoare-la-comercializarea-energiei-electrice-produse-in-centrale-electrice

Ordin-nr-2182018-privind-modificarea-anexelor-nr-3-si-4-la-Ordinul-presedintelui-ANRE-nr-882015-pentru-aprobarea-contractelor-cadru-de-furnizare-a-energiei-electrice

Ordin-nr-2262018-pentru-aprobarea-regulilor-de-comercializare-a-energiei-electrice-produsa-in-centrale-electrice

Ordin-nr-2272018-pentru-aprobarea-Contractului-cadru-de-vanzare-cumparare-a-energiei-electrice-produse-de-prosumatorii-care-detin-centrale-electrice

Ordin-nr-2342019-pentru-aprobarea-Procedurii-privind-schimbarea-furnizorului-de-energie-electricagaze-naturale-de-catre-clientul-final

Ordin-nr-2382019-privind-stabilirea-cotei-obligatorii-estimate-de-achizitie-de-certificate-verzi-aferenta-anului-2020

Ordinul-23520-12-2019-de-aprobare-a-Regulamentului-de-furnizare-a-energiei-electrice-la-clientii-finali

Ordinul-92014-pentru-aprobarea-Procedurii-privind-prognoza-si-facturarea-abaterilor-consumului-de-energie-electrica-pentru-locurile-de-consum-cu-putere-aprobata-mai-mare-sau-egala-cu-1-MVA

Ordinul-702020-privind-modificarea-anexei-la-Ordinul-presedintelui-Autoritatii-Nationale-de-Reglementare-in-Domeniul-Energiei-nr-122017

Ordinul-882020-pentru-aprobarea-Metodologiei-de-stabilire-a-tarifelor-reglementate-si-a-preturilor-aplicate-de-furnizorii-de-ultima-instanta-clientilor-finali

Ordinul-1772018-privind-aprobarea-Conditiilor-cadru-pentru-realizarea-calendarului-de-implementare-a-sistemelor-de-masurare-inteligenta-a-energiei-electrice-la-nivel-national

Ordinul-1872018-pentru-aprobarea-Procedurii-de-facturare-a-certificatelor-verzi